Varifrån kommer lymfvätskan?

Varifrån kommer lymfvätskan?

Den mänskliga kroppen är en komplex maskin med flera system som arbetar tillsammans för att hålla oss friska och fungerande. Ett av dessa system är lymfsystemet, ett nätverk av lymfkärl och lymfnoder som spelar en avgörande roll i kroppens immunförsvar. Men varifrån kommer den vätska som cirkulerar i detta system? Låt oss ta en närmare titt.

 

Lymfvätskan kommer från blodet. Hjärtat pumpar ut allt blod i kroppen, och detta blod färdas ut till cellerna i våra blodkärl, som också kallas artärer. Blodet består till stor del av vätska - blodplasma. Härifrån utvinns lymfvätskan. På vägen tillbaka till hjärtat separeras plasman i två delar: ungefär 80% av vätskan färdas tillbaka i venerna, medan resterande 20% färdas tillbaka i lymfsystemet.

 

Men hur får vi näring till våra celler, och vad spelar lymfsystemet för roll? Här kommer mat och dryck in i bilden. Vi äter och dricker för att tillföra energi och byggstenar till våra celler. Maten bryts ner i mindre delar i magsäcken och transporteras som byggstenar med blodet ut till cellerna. I cellerna tas den näring upp som kroppen behöver, medan restprodukter kastas ut till extracellulära matrixen (ECM) - det vätskefyllda utrymme mellan cellerna. Desto mera skräp som följer med kosten - desto mera skräp i ECM.

 

I ECM samlas också slagg från andning, kemikalier, hudvårdsprodukter och oxidativ stress (inflammation i cellen). Du kan därför i stor utsträckning själv styra över hur mycket du belastar ditt lymfsystem.

Från ECM ska sedan slaggen sugas upp av lymfkärlen, medan vatten och proteiner transporteras med venerna. Det finns dock en begränsning för hur stor mängd vätska som kan transporteras tillbaka. Om det blir överskottsvätska kvar mellan cellerna kan du svullna upp.

Den uppsugna slaggen färdas vidare genom lymfkärlen mot lymfnoderna där största delen renas. Den renade lymfvätskan fortsätter sedan upp mot nyckelbensgroparna, där den töms tillbaka i blodbanan. Det är därför du ofta börjar kissa mera när du jobbar med lymfsystemet!

 

Lymfvätskan förs nu med blodet vidare - en del snurrar runt i kroppen lite till, en del slagg förs ut med avföring, men det mesta av vätskan ska slutligen vidare till njurar för att sen föras ut med urinen.

 

Hoppas du tyckte om detta inlägg om lymfsystemet! Om du vill läsa mer om ämnet, läs mera här på bloggen. Om du vill ha mer tips om lymfsystemet och hälsa, följ mig gärna på Instagram!

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.