Lipödem, bakgrund och fakta kring sjukdomen

Lipödem, bakgrund och fakta kring sjukdomen

Lipödem är en ofta förbisedd sjukdom, som kan orsaka stora problem för den drabbade. Sjukdomen drabbar i första hand kvinnor. Som utbildad fysioterapeut har jag i mitt yrkesverksamma liv stött på otaliga kvinnor med lipödem utan att förstå att de varit drabbade av lipödem. Vanligt med värk i benen och att man söker hjäl på grund av värk.  Fibromyalgi är en vanligt förekommane diagnos och många lipödemiker söker hjälp p.g.a värk i vävnaden. 

Tyvärr är okunskapen kring lipödem utbredd och många får felaktiga diagnoser. 57% av lipödemiker i Sverige upplever att de blir dålig bemötta inom vården. 93% upplever att de inte får rätt stöd och behandling för sin sjukdom. I Sverige har lipödem numera en egen diagnoskod (R60.0B), medan vi i Finland får vänta på att sjukdomen får egen kod. Sjukdomar med likartade symtom är lymfödem, Dercums sjukdom och obesitas (BMI>30).

Lipödem beror på att fettcellerna växer och blir inflammerade. I utrymmet mellan cellerna blir slagg kvar och inflammerade fibroser uppstår inuti vävnaden. Typiskt för lipödem är liksidig svullnad över stuss, och beroende på grad av lipödem, svullnader över lår och ibland även armar. Vanligen är överkroppen inte lika hårt drabbad, men vid långt gången lipödem kan även den drabbas.

 

Olika typer och stadier av lipödem

 

Lipödem delas in i fem olika typer som bestäms utifrån var fettvävnaden sitter:

TYP 1 – Fettvävnaden sitter främst på stussen.

TYP 2 – Ökad mängd fettvävnad på stussen och benen ner till knäna. 

TYP 3 – Hela nederdelen av kroppen, från stussen ner till fotknölarna har en ökad mängd fettvävnad.

TYP 4 – Överarmarna eller hela armarna, är påverkade. 

TYP 5 – Endast vaderna påverkade. Mycket sällan förekommande.

 

Det finns tre olika stadier enligt doktor Karen Herbst, specialist på fettvävnadssjukdomar.

Stadie 1: Första stadiet, huden är len och ser normal ut, men fettvävnaden under har förtjockats och upplevs som ”frysta ärtor”. Celluliter kan förekomma. Många stannar i detta tillstånd. Andra övergår till stadie 2. 

Stadie 2: Huden har ändrat karaktär och utseende och de angripna områdena har fått ett madrassliknande mönster. Celluliter och gropar i vävnaden vanliga. 

Stadie 3: De drabbade områdena får en större och mer uttalad fettmassa. Vanligt med ”överhäng”, till exempel vid knä, överarmar, mage och rygg. I detta skede försvåras ofta rörligheten alltmer på grund av den ökade fettvävnaden.

Lipödem drabbar i huvudsak kvinnor och bryter ofta ut vid hormonella svängningar. Utlösande faktorer kan vara; pubertet, graviditet, klimakteriet eller påsättning av hormonella preventivmedel.

 

Överrörlighet

Enligt en undersökning gjord i Sverige är det vanligt med överrölrighet bland lipödemiker. I mitt kliniska arbete kan jag också dra den slutsatsen. Dr Karen Herbst förklarar också att överrörliga leder är vanligt förekommande. Och att man även tror att mjukdelar ⎼ fascia ⎼ också är överrörlig. P.g.a detta kan lipödemet växa till sig, då minskad kraft håller emot dess expansion. 

Följande faktorer är kännetecknande för lipödem och är diagnoskriterier vid lipödem.

 • Sjukdomen anses ärftlig. 
 • Drabbar i stort sett bara kvinnor. 
 • Debuterar vid stor hormonell förändring, oftast pubertet, graviditet eller menopaus. 
 • Stemmers tecken är negativt (man försöker klämma ihop huden vid tå- eller fingerbasen för att skapa ett hudveck. Om detta inte går på grund av att huden är för svullen och stram innebär detta ett så kallat positivt Stemmers tecken, vanligt vid lymfödem).
 • Pittingödem (en kvarstående avgjutning i fettvävnaden vid hårt tryck) är sällsynt.
 • Ökad svullnad och spänningskänsla under senare delen av dagen/kvällen. 
 • Det finns en ökad sårbarhet i fettvävnaden (kärlen mår dåligt), varför blåmärken och telangiektasier (små, tillväxta och vidgade kärl) lätt uppstår. 
 • Kall hud på drabbade områden på grund av störd mikrocirkulation. 
 • Asymmetrisk fördelning av underhudsfettet. Det är inte ovanligt att en person har storlek 38 på överkroppen och storlek 42 på underkroppen.
 • Ödemet är symmetriskt höger och vänster kroppshalva (till skillnad från lymfödem). 
 • Hand- och fotryggar är smala och saknar ökad fettmassa. 
 • Smärta på den fettvävnad som berörs. 
 • Lipom (fettceller som klumpat ihop sig) i fettvävnaden.
 • Vid lipödem stadie 2–3 ser man celluliter på stuss och ben.
 • Lättare kompression, samt kompressionspumpsbehandling (till exempel lymfapress) kan hjälpa.

Om du har lipödem kan det vara extra svårt att gå ner i vikt med sedvanlig diet med kalorirestriktion och träning. Viktnedgång kan lyckas men den assymmetriska kroppen kvarstår, och kan bli ännu mera påtaglig då vikt kan minskas från områden utan lipödempåverkan. 

Det går att jobba med ett lipödem, ju fortare du börjar desto bättre. Hur du kan gå tillväga tar vi upp i del 2 av denna Lipödem-serie. 

 Vill du boka tid för lymfmassage inriktning lipödem? Tag kontakt eller boka här.

Enkätundersökning kring lipödem

Projekt lipödem

SBU Lipödem - diagnostik, behandling, upplevelser och erfarenheter.

https://www.lipedema.com

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.