Inflammation och lymfsystemet, del 3. Symptom på låggradig inflammation

Inflammation och lymfsystemet, del 3. Symptom på låggradig inflammation

SYMPTOM PÅ LÅGGRADIG INFLAMMATION.
 
Symptom på en låggradig - långvarig - inflammation påminner om symptomen vid ett trögt lymfflöde. Där kan vi komma ihåg att en svullnad är inflammation - inflammation är svullnad. Att jobba med lymfsystemet är ett effektivt sätt att få inflammationer att minska, gå tillbaka och inte vara lika aktiva. Inflammation ligger bakom många av våra folksjukdomar idag. ”Inflammatoriska sjukdomar är som regel en konsekvens av en missriktad och oändamålsenlig aktivering av den inflammatoriska processen och kan drabba alla organ i kroppen, men kan också vara ett uttryck för en bristande aktivering med bl a ökad infektionskänslighet som konsekvens.” (Akademiska sjukhuset). De vanligaste dödsorsakerna i västvärlden är hjärt-och kärlsjukdomar, cancer och sjukdomar i andningsorganen. Enligt WHO är Diabetes typ-2 ”en stigande stjärna” bland dödsorsaker, och man ser en ökad dödligt med 70% (80% bland män) sedan år 2000.
 
Några av våra inflammatoriska sjukdomar;
 
☘️ Reumatoid artit, psoriasis, fibromyalgi
☘️ Diabetes typ-2
☘️ Sköldkörtelproblematik
☘️ Hjärt- och kärl sjukdomar, högt blodtryck, höga kolesterolvärden
☘️ Tarmsjukdomar som Chron´s och ulcerös kolit, ”läckande tarm” = ett tillstånd ej sjukdom
☘️ Astma, Kol, Lungfibros, sarkoidos
☘️ Kronisk njursjukdom, icke-alkoholrelaterad fettlever (även alkoholrelaterad är inflammationsrelaterad, men icke-alkohlorelaterad fettlever drabbas ju även unga ej alkoholiserade av), cancer, övervikt och Alzheimers.
 
Övriga tecken på låggradig inflammation;
 
☘️ Svullnad, både lokal och generell svullnad hela kroppen, lipödem, lymfödem
☘️ Frusenhet, kalla händer och fötter
☘️Trött, håglös och hängig och dimhjärna
☘️ Ångest, depression och humörsvängningar
☘️ Sömnproblem
☘️ Värk, återkommande inflammationer t.ex i axel eller höft
☘️ Återkommande förkylningar, känsla av att vara sjuk
☘️ Hormonella problem, pms, mensvärk, oregelbunden mens, minskad sexlust, lägre testosteronhalt
☘️ Hudproblem så som acne, torr hud samt eksem
☘️ Huvudvärk och migrän.
 
Har du många symptom har du förmodligen låggradig inflammation. Vad kan man göra åt det? Det tittar vi på i del 4.
Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.