Inflammation och lymfsystemet, del 1

Inflammation och lymfsystemet, del 1

Inflammation och lymfsystemet

Inflammation är en del av kroppens försvar. Det är den del av försvaret när immunsystemet upptäcker och förintar skadliga och främmande partiklar, så som virus, bakterier, skador och andra främmande ämnen som inte hör hemma i vår kropp. Inflammation är den del av läkningsprocessen och livsviktig för oss människor.

Det finns två typer av inflammation, akut och låggradig (kronisk). Den akuta inflammationen kännetecknas av svullnad, rodnad, smärta, begränsad rörlighet och värme. T.ex vid en fotledsstukning. Denna går ofta över inom några dagar.

Den långrandiga inflammationen är den kluriga, det är den som ställer till med sjukdom och ohälsa i våra kroppar. Termen ”kronisk” betyder att inflammation pågått i över tre månader, utan att man hittat orsaken till det. Det betyder inte att den är livslång och inte går att göra något åt.

Låggradiga inflammationer ligger bakom de flesta folksjukdomar idag. Högt blodtryck, diabetes typ-2 , hjärt-och kärlsjukdomar, cancer, fetma och långvarig värk etc. Vid en låggradig inflammation ordineras vanligtvis mediciner som hjälper mot symptomen men inte rår på grundorsaken till sjukdomen.

Vid en akut inflammation blir du ofta hängig, håglös och trött. Detta är för att hjärnan säger åt dig att vila så skadan får läkas i lugn och ro. Vid en låggradig inflammation skickas samma signaler till hjärna och du känner dig trött och hängning, kanske i flera månader, år?! Men inga prover visar någonting och du fortsätter vidare. Symptomlindrar med Burana, muskelavslappande, BT-medicin…och du blir inte piggare.

Du behöver fundera på grunden till din inflammation. Varför har du en inflammation som inte går över? Har du funderat på det? Har läkarna funderat på det?

Faktorer som påverkar inflammation är många, och de ska vi titta över i nästa inlägg.
Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.